Tel: 098 957 4780     E-mail: info@adaptacije-rijeka.com

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije izvodi tim inženjera koji će, prema dogovoru s investitorom te sukladno pravilima struke izraditi kompletnu elektroinstalaciju u objektu, uključujući elektroinstalacije jake, kao i elektroinstalacije slabe struje.

Pod elektroinstalacije jake struje ubrajamo:

 • napajanje i razvod
 • rasvjeta
 • ventilacije
 • instalacije za masažne kade
 • instalacije za bazene

Elektroinstalacije slabe struje odnose se na:

 • telefonske instalacije
 • računalne instalacije
 • antenske instalacije
 • protuprovalne instalacije instalacije
 • videonadzor
 • vatrodojava

Pri izvođenju elektroinstalaterskih radova, pratimo Vašu investiciju kroz cijeli proces nastajanja, od samog početka realizacije projekta pa sve do završnih radova i konačnog rezultata.

Možemo Vam pomoći, kontaktirajte nas →
Pogledajte gotove projekte →

 • Čitajte naš blog

 • Kontakt