Tel: 098 957 4780     E-mail: info@adaptacije-rijeka.com

Krovopokrivački radovi

Kapa glavu čuva, a krov kuću. Potreban Vam je novi krov, želite mijenjati nešto na već postojećem krovištu ili postojeći krov nužno treba sanaciju, na nama je da se pobrinemo da dobijete samo najbolje.

Krovopokrivački radovi obuhvaćaju polaganje pokrova i svih potrebnih tipskih elemenata za pravilno funkcioniranje krova. Osim podizanja i pokrivanja krovnih konstrukcija kosih krovova, kao klasičnog segmenta, naša krovopokrivačka lepeza, zahvaljujući uspješnosti, stručnosti i iskustva, sastoji se i od:

  • izrade i postave hidroizolacije
  • izrade i postave termoizolacije
  • ugradnje krovnih prozora
  • izrade i postave krovne limarije i snjegobrana
  • stručnih rješenja kod svih prekida krovnih ploha
  • ugradnje gromobranske instalacije
  • postavljanja električnih grijača za krovne žljebove i odvode oborinskih voda
  • potpune adaptacija potkrovlja

Možemo Vam pomoći, kontaktirajte nas →
Pogledajte gotove projekte →

  • Čitajte naš blog

  • Kontakt